Podľa čoho si vybrať vysokú školu a odbor?

Potrebuješ poradiť, ako si správne vybrať vysokú školu a študijný odbor? Odpovedz si na nasledujúce otázky a porozmýšľaj, čo z toho je pre teba najdôležitejšie.

 1. ktoré predmety ťa v škole doteraz najviac bavili?
 2. ktoré predmety si sa najľahšie učil?
 3. aké máš koníčky?
 4. v akom povolaní sa v budúcnosti vidíš?
 5. rád/rada veci analyzuješ?
 6. máš obchodného či podnikateľského ducha?
 7. rád/rada sa zoznamuješ s novými ľuďmi?
 8. rád/rada vytváraš nové veci?
 9. rád/rada objavuješ?
 10. máš rád/rada umenie?
 11. rád/rada kreslíš?
 12. rád/rada počítaš?
 13. zaujímaš sa o dianie okolo seba?
 14. máš rád/rada prácu s počítačom?
 15. si technický typ?
 16. máš rád/rada prírodu a zvieratá?
 17. chceš zarábať veľa peňazí?
 18. chceš v práci samostatnosť?
 19. chceš v práci kariérne postupovať?
 20. chceš v práci cestovať?
 21. chceš v práci pomáhať ľuďom?
 22. chcel/chcela by si pracovať s malými deťmi?

Odbor už máš teda vybratý. Podľa čoho si teraz vybrať vysokú školu? Zisti si najmä tie informácie:

 1. ponúka možnosť absolvovať aspoň časť štúdia v cudzom jazyku?
 2. ponúka široké možnosti absolvovania študijného pobytu v zahraničí?
 3. má partnerov, u ktorých môže študent absolvovať počas štúdia stáž?
 4. aká je nezamestnanosť absolventov školy?
 5. aké je uplatnenie absolventov v rámci vyštudovaného odboru?
 6. aké platy majú absolventi danej školy a odboru?
 7. ako si škola vedie v rankingoch, ktoré hodnotia kvalitu vysokých škôl? (napríklad ranking ARRA)
 8. ponúka škola nejaké mimoštudijné aktivity určené na rozvoj študentov?
 9. ponúka škola kariérne poradenstvo?
 10. môže si študent flexibilne vyberať tie kurzy, ktoré chce?
 11. ak si z iného mesta, má škola dostatočné kapacity internátneho ubytovania?

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥