Nové testy 2024: Prijímačkový test z matematiky pre obchodné akadémie

Prinášame Vám testy z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Toto je prijímačkový test do prvého ročníka obchodnej akadémie. Na test máte 30 minút. Vyberte správnu odpoveď spomedzi ponúkaných možností a hneď sa dozviete, či ste odpovedali správne. Trafili ste nesprávnu odpoveď? Nevadí – možno Vás pobaví aspoň nesúhlasná reakcia učiteľa matematiky 🙂 .

Otázka č. 1 – Kružnica a jej tetiva

Nech k je kružnica s polomerom 13 cm, AB je jej tetiva. Stred C tetivy AB je od najvzdialenejšieho bodu kružnice k vzdialený 18 cm. Aká dlhá je tetiva AB?

12 cm

24 cm

48 cm

96 cm

Otázka č. 2 – Priemerný vek

Priemerný vek 9 ľudí v jednej miestnosti je 20 rokov. Priemerný vek 11 ľudí v druhej miestnosti je 40 rokov. Aký je priemerný vek všetkých ľudí v oboch miestnostiach?

31 rokov

30 rokov

29 rokov

25 rokov

Otázka č. 3 – Zjednodušte výraz

Upravte na najjednoduchší tvar: (3x-1)2-[-(2x+1).(2-4x)]

-4x+3

2x2-6x+3

x2-6x+3

x2-6(2x-1)

Otázka č. 4 – Zelovoc

Do štyroch predajní rozvážali južné ovocie. V prvej predajni zložili 1/3 zásielky, v druhej iba 2/3 z toho množstva, čo zložili v prvej predajni. V tretej predajni zložili 1/4 zo zvyšku a vo štvrtej predajni zložili zostávajúcich 240 kg. Koľko ovocia dodali do každej predajne?

Prvá predajňa dostala 260 kg, druhá 160 kg, tretia 180 kg a štvrtá 240 kg južného ovocia.

Prvá predajňa dostala 240 kg, druhá 160 kg, tretia 80 kg a štvrtá 240 kg južného ovocia.

Prvá predajňa dostala 240 kg, druhá 240 kg, tretia 240 kg a štvrtá 240 kg južného ovocia.

Prvá predajňa dostala 240 kg, druhá 160 kg, tretia 80 kg.

Otázka č. 5 – Percentá

Koľko percent je 8 z 50?

50 %

8 %

4 %

16 %

Otázka č. 6 – Obsah lichobežníka

Vypočítajte obsah rovnoramenného lichobežníka, ktorého základne majú dĺžky 22 cm a 12 cm, ak je jeho výška o 1 cm menšia než dĺžka jeho ramena.

S = 214 cm2

S = 244 EUR bez DPH

S = 204 cm2

S = 240 cm2

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačkový test z matematiky pre obchodné akadémie (9)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥