Termíny prijímačiek na stredné školy 2024/2025

Pozrite si prehľad termínov na podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2024/2025, termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy, bilingválne gymnáziá a osemročné gymnáziá:

Termíny konania prijímacích skúšok

 • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
  • 1. kolo – 29. apríl 2024 (v prípade potreby aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024)
  • 2. kolo – 9. máj 2024 (v prípade potreby aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024)
 • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
  • 1. kolo – 2. máj 2024 (v prípade potreby aj 3. máj 2024)
  • 2. kolo – 6. máj 2024 (v prípade potreby aj 7. máj 2024)

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

 • 17. máj 2024 – zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
 • 21. júna 2024 – zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v druhom kole

Termíny prijímačiek na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 2024/2025

Prvý termín 2024/2025

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 2. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024

Druhý termín 2024/2025

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 9. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 6. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín 2024/2025

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024. Spravte si testy na prijímačky z Matematiky.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Termíny prijímačiek na stredné športové školy 2024/2025

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – termín overenia športového nadania 25. marec 202419. apríl 2024 pre všetky druhy športov
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 1. termín 29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 2. termín 9. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Poznámky

 • Na stredné športové školy sa overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania koná v dvoch fázach:
  • 1. fáza – overenie športového nadania – 25. marec 2024 až 19. apríl 2024
  • 2. fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti – 29. apríl 2024 (v prípade potreby aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024) a 9. máj 2024 (v prípade potreby aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024)
 • Na stredné školy, ktoré nenaplnia všetky miesta v prvom kole, sa môže konať druhé kolo prijímacích skúšok.
 • Prihlášky na stredné školy sa podávajú zákonným zástupcom uchádzača.
 • Uchádzač môže na prihláške uviesť najviac dva odbory vzdelávania, pričom jeden môže byť talentový a druhý netalentový.

Testy na prijímačky

Spravte si testy na prijímacie skúšky a pripravte sa na prijímačky 2024/2025! Na stránke www.skusky.eu nájdete testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre všetky stredné školy.

Testy sú pripravené odborníkmi a sú v súlade s aktuálnymi požiadavkami na prijímacie skúšky. Spravte si testy a zistite, na čom treba popracovať. Testy sú rozdelené podľa ročníka a typu školy. Po absolvovaní testu dostanete vyhodnotenie s vysvetlením správnej odpovede. Testy sú anonymné a bezplatné:

 • Pripravené odborníkmi v súlade s aktuálnymi požiadavkami na prijímacie skúšky
 • Rozdelené podľa ročníka a typu školy
 • Anonymné a bezplatné
 • Vyhodnotenie s vysvetlením správnej odpovede

Komentáre k článku Termíny prijímačiek na stredné školy 2024/2025 (2)

 1. Kedy sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností v školskom roku 2024/2025?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥