Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímacie skúšky a správne odpovede

Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka obchodnej akadémie OA pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Koľkokrát je súčin čísel 5, 6, 2001 väčší ako podiel čísel 36 a 4?

Úloha 2.

Záhradka v tvare obdĺžnika má šírku 700 cm a dĺžku o 8 metrov väčšiu. Koľko metrov pletiva potrebujeme na jej oplotenie, ak na jednej strane je plechová brána široká 20 dm ?

Úloha 3.

V sade sa plánuje vysadiť 6 radov stromov. V každom rade sa počíta s rovnakým počtom stromov. Dva rady už sú vysadené a je v nich 28 stromov. Koľko stromov treba ešte vysadiť ?

Úloha 4.

Ktorými číslami môžeme nahradiť písmená L, E, T, O ?

Úloha 5.

Doplňte namiesto * vhodné číslice : *04 : 4 = 17*

Úloha 6.

Ktoré číslo treba vynásobiť štyrmi, aby sme dostali najmenšie päťciferné číslo ?

Úloha 7.

Rozdiel dvoch čísel je 100. Menšie z nich je 350. Určte súčet a súčin oboch čísel.

Úloha 8.

Nahraďte symboly ☼ ☺ L Y tak, aby platilo: ☼ – 7 . 3 = 29 5 . Y. 3 = 105 3 . ☺ – 8 = 19 8453 – L = 3295

Úloha 9.

Premietačka premietne 24 obrázkov za 1 sekundu. Koľko obrázkov má film premietaný od pol siedmej do tri štvrte na osem?

Úloha 10.

Mamička upiekla koláče. Dve sedminy boli makové, jedna sedmina jablkové a 32 bolo tvarohových. Koľko koláčov upiekla?

Úloha 11.

V sklade obchodu je tovar balený v škatuliach. Jednotlivé škatule majú hmotnosť : 560 000 g, 5 t, 65 000 g, 560 kg. Určite, ktoré tvrdenia sú pravdivé:

 • a) najťažšia škatuľa má hmotnosť menšiu ako 650 kg
 • b) najľahšia škatuľa má hmotnosť väčšiu ako 56 000 g
 • c) najťažšia škatuľa má hmotnosť väčšiu ako 6 t
 • d) najľahšia škatuľa má hmotnosť menšiu ako 6 t
 • e) najťažšia škatuľa má hmotnosť 5 000 kg

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímacie skúšky a správne odpovede (13)

 1. 1. 6670
  2. 28
  3.56
  4.—
  5. 7 a 6
  6. 2500
  7. 800 a 177 500
  8.—
  9.108 000
  10. 56
  11. D, E
  mozte mi to povedať?

 2. 1. 6670
  2. 28
  3.56
  4.—
  5. 7 a 6
  6. 2500
  7. 800 a 177 500
  8.—
  9.108 000
  10. 56
  11. D, E
  mozte mi to povedať?

 3. Prosím Vás podľa akej abecedy je úloha 4 správna? A už kto toto potrebuje k životu? Veď učme tie deti zmysluplné veci. Keby aspoň sám autor mal správnu odpoveď. Nonsens.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥