Zadanie testu: Prijímačky zo slovenčiny na OŠG

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na OŠG. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

Po prečítaní textu vyrieš úlohy.

Na strmej stráni sa páslo veľké stádo oviec. Zrazu na oblohe zakrúžil obrovský orol, zniesol sa nad stádo a uchytil si z neho malého barančeka. Havran, čo sedel obďaleč, tiež dostal chuť na baraninu, hoci silou sa orlovi nemohol merať. Orol si odniesol malé baranča, ale havran len s úľubou hľadel na statného barana a predstavoval si chutné sústo. Lenže baran nie je kus syra. Je ťažký a má hustú srsť, čo ho chráni pred nepriazňou počasia. Havran natešený na chutné mäsko zaútočil na barana. Ten bol priťažký, vzlietnuť s ním nedokázal. Keď pochopil havran svoj omyl, chcel sa dať na ústup, ale pazúry sa mu zamotali do baranej srsti, a tak zostal pripútaný ku svojej koristi a sám sa stal korisťou.

1. Ktorá výpoveď je pointou textu?

 • a) Orol a havran žijú v prírode v symbióze, ku koristi sú obaja nemilosrdní.
 • b) Orol je múdrejší ako havran, preto slúži pre nás ako príklad.
 • c) Ľudia by nemali byť lakomí, treba sa uspokojiť so všetkým.
 • d) Konaj vždy primerane svojim schopnostiam.

2. Pomenuj literárny žáner tohto textu.

3. Podčiarkni prisudzovací sklad vo vete: Na strmej stráni sa páslo veľké stádo oviec.

4. V ktorom spojení sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení?

 • a) o baranej srsti
 • b) chutné sústa
 • c) nepriazňou počasia
 • d) chutné mäská

5. Vyber možnosť, v ktorej je bezchybne utvorené množné číslo.

 • a) na strmej stráni – na strmích stráňach
 • b) veľké stádo – veľké stáda
 • c) z malého barančeka – z malých barančekou
 • d) s kusom syra – s kusami syra

6. Od zámena utvor nové slová podľa pokynov.

 • ho (6. veta v texte) – L singuláru
 • D plurálu

7. Doplň písmená, podčiarkni správny tvar slova alebo slovného spojenia.

 • Stredom jedinečného skanzenu preteká Studený potok / studený potok / Studený Potok, na brehoch ktorého je postavená dedina predstavujúca súbor ľudových stavieb z oravských / z Oravskích / z Oravských regiónov.
 • Návštevník tu nájde ob _ tné a hospodárske stavby (domy, komor _ , senníky / senníki a pod.) a náboženské stavby (drevený / drevenný kostol, c _ ntorín, zvonice).
 • Medzi zaujímavé objekt _ patrí Dolnooravský r _ nok so / zo zemianskou kúriou z Vyšného / z vyšného Kubína, v ktorej bola umiestnená súkromná latinská / Latinská škola.
 • V tejto škole sa po latinsky / latinsky učil aj P. O. Hviezdoslav.
 • K atrakt _ vnym expozíciám / expozíciam patrí mangeľ z Veličnej, ktorý pracoval pomocou konskej s _ ly.
 • Mangeľ, ktorého spodnú a vrchnú časť oddeľoval valec s nav _ nutým plátnom, sa uvádzal do poh _ bu reťazami / reťazmi.
 • Na Hornooravskej ulici / Na Hornooravskej Ulici, ktorá reprezentuje ulicové os _ dlenie pri potoku, stojí t _ pický dom goralskej / Goralskej architektúry, ktorého vchod zdobí / zdobý portál vyb _ tý drevenými kolíkmi / kolíkami s náboženským s _ mbolom.
 • Zo Štefanova je plátennícka / plátenícka kúria, v ktorej sa na prelome 18. a 19. storočia v _ produkovali tri milióny / trimilióny metrov plátna.
 • Unikátnou pamiatkou je kostol / Kostol svätej / Svätej Alžbety zo Zábreže s kvetinovými ornamentmi / ornamentami na neskorogotickom / neskoro gotickom strope.

8. Podčiarkni spisovné slovo.

 1. na každý pád – v každom prípade
 2. natlačiť – namačkať
 3. náväzný – nadväzný
 4. príde pre teba – príde po teba
 5. náhradka – nahrážka
 6. úplný – naprostý
 7. nebezpečenstvo – nebezpečie
 8. nadstavec – nástavec
 9. nechápem chémii – nechápem chémiu
 10. nejde to – nedá sa to

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Komentáre k článku Zadanie testu: Prijímačky zo slovenčiny na OŠG (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥