Test z matematiky na prijímacie skúšky na SOU Bratislava

Test z matematiky na prijímacie skúšky na stredné odborné učilište. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka stredného odborného učilišťa SOU Bratislava. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

O koľko je 2 . 2 . 2 . 2 . 2 viac než 3 . 3 . 3?

Úloha 2.

Kocka má hranu dlhú 3 cm a je natretá na červeno. Rozrežeme ju na menšie kocky s hranou 1 cm. Koľkokrát menej je kociek, ktoré majú natretú jednu stenu na červeno ako kociek s tromi červenými stenami?

Úloha 3.

Vypočítajte: (345 . 87) — (1 284 : 6)

Úloha 4.

Eva behá denne 20 minút. Koľko minút musí behať v nedeľu, ak za týždeň chce nabehať 2 hodiny?

Úloha 5.

Ktoré číslo nasleduje v rade čísel 1 -> 2 -> 4 -> 7 -> 11 -> 16 -> X ?

Úloha 6.

Pani učiteľka priniesla do triedy 30 bielych, 40 modrých a 50 červených kociek. Každému žiakovi sa ušli 4 kocky. Koľko žiakov bolo v triede?

Úloha 7.

Každý zo 4 bratov má jednu sestru. Koľko súrodencov je v rodine?

Úloha 8.

Označte všetky čísla, ktoré sú násobkom čísla 3 alebo čísla 2: 1, 5, 6, 10, 12, 15, 24, 32

Úloha 9.

Noviny majú 18 strán, všetky sú očíslované. Koľkokrát sa použila číslica 1?

Úloha 10.

Záhrada je dlhá 36 m a široká 16 m, vráta sú široké 4 m. Koľko metrov pletiva treba na jej oplotenie?

Riešenie testu

Komentáre k článku Test z matematiky na prijímacie skúšky na SOU Bratislava (8)

  1. nie je tam chyba
    1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    to je 11 jednotiek
    rátajú sa obidve jednotky v jedenástke

    ….chápeš 😀

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥