Test z matematiky na prijímacie skúšky na športové gymnázium Prešov

Test z matematiky na prijímacie skúšky na športové gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka športového gymnázia Prešov. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: (1 368 + 624) : (72 – 68)

Úloha 2.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti štvorec ABCD, ktorého obvod je 12 cm, a vypočítaj obsah štvorca ABCD.

Úloha 3.

Zapíšte všetky prirodzené čísla, ktoré sa nachádzajú medzi číslami 4 097 a 4 102.

Úloha 4.

Narysujte v centimetrovej štvorcovej sieti obdĺžnik EFGH, ktorý má jednu stranu dvakrát dlhšiu ako druhú a obvod 12 cm. Vypočítaj obsah obdĺžnika.

Úloha 5.

V triede je 26 detí. Dievčat je o 10 viac ako chlapcov. Vypočítajte, koľko je v triede chlapcov.

Úloha 6.

Číslo 405 je súčtom piatich po sebe idúcich čísel. Nájdite a napíšte týchto päť čísel.

Úloha 7.

Označte všetky čísla, ktoré sú násobkom čísla 3 a zároveň čísla 2: 1 5 6 10 12 15 24 32

Úloha 8.

Daná je nerovnica: 227 > 8x + 50. Určite 3 čísla, ktoré sú riešením tejto nerovnice.

Úloha 9.

Koľko balíčkov cukríkov po 100 gramov urobíme z 15 kg cukríkov?

Úloha 10.

Koľkými krokmi prejde Oliver 1 km, ak robí kroky 50 cm dlhé?

Riešenie testu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *