Školné

Školné patrí medzi vlastné príjmy vysokej školy. Najmenej pätinu z tohto príjmu však musia verejné a štátne vysoké školy použiť na financovanie štipendií, ako je …