Test z matematiky na prijímacie skúšky a správne odpovede

Test z matematiky na prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka obchodnej akadémie OA pre školský rok 2019/2020. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Koľkokrát je súčin čísel 5, 6, 2001 väčší ako podiel čísel 36 a 4?

Úloha 2.

Záhradka v tvare obdĺžnika má šírku 700 cm a dĺžku o 8 metrov väčšiu. Koľko metrov pletiva potrebujeme na jej oplotenie, ak na jednej strane je plechová brána široká 20 dm ?

Úloha 3.

V sade sa plánuje vysadiť 6 radov stromov. V každom rade sa počíta s rovnakým počtom stromov. Dva rady už sú vysadené a je v nich 28 stromov. Koľko stromov treba ešte vysadiť ?

Úloha 4.

Ktorými číslami môžeme nahradiť písmená L, E, T, O ?

Úloha 5.

Doplňte namiesto * vhodné číslice : *04 : 4 = 17*

Úloha 6.

Ktoré číslo treba vynásobiť štyrmi, aby sme dostali najmenšie päťciferné číslo ?

Úloha 7.

Rozdiel dvoch čísel je 100. Menšie z nich je 350. Určte súčet a súčin oboch čísel.

Úloha 8.

Nahraďte symboly ☼ ☺ L Y tak, aby platilo: ☼ – 7 . 3 = 29 5 . Y. 3 = 105 3 . ☺ – 8 = 19 8453 – L = 3295

Úloha 9.

Premietačka premietne 24 obrázkov za 1 sekundu. Koľko obrázkov má film premietaný od pol siedmej do tri štvrte na osem?

Úloha 10.

Mamička upiekla koláče. Dve sedminy boli makové, jedna sedmina jablkové a 32 bolo tvarohových. Koľko koláčov upiekla?

Úloha 11.

V sklade obchodu je tovar balený v škatuliach. Jednotlivé škatule majú hmotnosť : 560 000 g, 5 t, 65 000 g, 560 kg. Určite, ktoré tvrdenia sú pravdivé:

 • a) najťažšia škatuľa má hmotnosť menšiu ako 650 kg
 • b) najľahšia škatuľa má hmotnosť väčšiu ako 56 000 g
 • c) najťažšia škatuľa má hmotnosť väčšiu ako 6 t
 • d) najľahšia škatuľa má hmotnosť menšiu ako 6 t
 • e) najťažšia škatuľa má hmotnosť 5 000 kg

Riešenie testu

Komentáre k článku Test z matematiky na prijímacie skúšky a správne odpovede (17)

 1. 1. 6670
  2. 28
  3.56
  4.—
  5. 7 a 6
  6. 2500
  7. 800 a 177 500
  8.—
  9.108 000
  10. 56
  11. D, E
  mozte mi to povedať?

 2. 1. 6670
  2. 28
  3.56
  4.—
  5. 7 a 6
  6. 2500
  7. 800 a 177 500
  8.—
  9.108 000
  10. 56
  11. D, E
  mozte mi to povedať?

 3. Test obsahuje rôzne typy matematických úloh, vrátane výpočtov, logických otázok a problémov na testovanie schopnosti aplikovať matematické zručnosti v praktických situáciách.

 4. Sú tradičné matematické testy na prijímacie skúšky spravodlivým meradlom schopností študentov?

 5. Táto otázka je predmetom debate. Kritici môžu tvrdiť, že tradičné testy môžu zvýhodňovať študentov s lepšími prípravnými zdrojmi, zatiaľ čo zástanci môžu tvrdiť, že poskytujú objektívne meradlo schopností.

 6. Mali by byť matematické testy nahradené inými formami hodnotenia pri prijímacích skúškach?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥