Prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka SOU

Prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka SOU. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

 • Test obsahuje 20 úloh. Odpovede zapisuj priamo do testu.
 • Do sivých políčok vpravo nič nevpisuj!
 • Na prácu budeš mať 45 minút.
 • Na prípadné poznámky či časti riešenia využi čistý papier, ktorý si dostal.
 • Ten po skončení práce odovzdaj spolu s týmto testom. Nepíš naň svoje meno.
 • Hárok s textami úloh a odpoveďami NEPODPISUJ!
 • Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh, snaž sa svoje vedomosti pretaviť v ich logické vyriešenie.
 • Nezabudni si každú odpoveď poriadne prečítať. Odovzdaj, až keď si si všetko skontroloval.
 • Nezačni pracovať, kým nedostaneš pokyn!
 • Želáme Ti veľa úspechov!

Úlohy

 1. Tri štvrtiny neznámeho čísla sú 4/5. Aké je neznáme číslo?
 2. Koleso automobilumá priemer 62 cm. Akú dráhu koleso opíše, ak sa otočí 100 krát?
 3. V ktorej nádrži je väčší objem? 52,07 dl alebo 5,27 dcm3 alebo 5 127ml alebo 527,2 cl alebo 5,271 l?
 4. Z jedného balu látky ušijú v dielni 40 nohavíc. Na každé nohavice spotrebujú 1,2 m látky. Koľko sukní by ušili z toho istého balu látky, ak na jednu sukňu je potrebné 0,75 m látky?
 5. 45 % rodín na Slovensku vlastní osobné auto. 60 %z nich vlastní auto značky ŠKODA. Koľko percent rodín na Slovensku vlastní osobné auto značky ŠKODA?
 6. Rozdiel dvoch čísel je 37. Ak delíme väčšie číslo menším dostaneme podiel 3 a zvyšok 3. Aký je súčet týchto dvoch čísel?
 7. Aká vysoká je nádrž v tvare kvádra s rozmermi dna 80 cm a 50 cm, ak po naliatí 480 l vody je naplnená do troch štvrtín svojej výšky?
 8. Traja majitelia spoločnosti si rozdelili zisk v pomere 3 :7 :11 . Každá z troch súm bola vyjadrená celým číslom. Jeden z majiteľov dostal 126 000 EUR. Aký bol zisk spoločnosti?
 9. Trávu v parku začali kosiť piatimi kosačkami s rovnakým výkonom. Kosenie malo trvať podľa predpokladov 9 dní. Na konci tretieho dňa sa však dve kosačky pokazili. Za koľko dní bude tráva v parku pokosená?
 10. Koľko gramov kuchynskej soli treba rozpustiť v 800 g vody aby vznikol 20 % roztok?
 11. Dve lietadlá letia z letísk A a B vzdialených 420 km oproti sebe. Lietadlo z A odštartovalo o 15 min. neskôr a letí priemernou rýchlosťou o 40 väčšou než lietadlo z B. Určte priemerné rýchlosti oboch lietadiel ak vieme, že sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z A.
 12. Štvorcu ABCD so stranou 10cm je opísaná a vpísaná kružnica. Vypočítajte obsah medzikružia, ktoré tieto dve kružnice ohraničujú.
 13. Kužeľ má výšku v = 5 cm, jeho strana zviera s podstavou uhol 60°. Vypočítajte objem a povrch kužeľa.
 14. Myslím si číslo. Keď ho vynásobím 8, tak dostanem najmenšie päťciferné číslo. Aké číslo som si myslel?
 15. Tehla váži 1 kg a pol tehly. Koľko vážia tri tehly?
 16. Číslo 141 rozložte na súčet troch za sebou idúcich čísel. Ktoré sú to čísla?
 17. Vypočítaj: 101 . 24 – 8 . 303 =
 18. Dané je 9 ciferné číslo 297 835 167. Prečiarknite tri číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie 6-ciferné číslo.
 19. Sedem nákladných áut za tri dni odvezie 126 vriec piesku. Koľko vriec piesku odvezie šesť áut za osem dní?
 20. Rozdeľte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do troch skupín s rovnakým súčtom.

Komentáre k článku Prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka SOU (10)

 1. Zišli by sa k tomu aj správne odpovede, na prekontrolovanie.. Ale inak ako dosť blbé príklady.

 2. Odpoveď na otázku č. 15: Tehla váži 1 kg a pol tehly. Koľko vážia tri tehly? Túto úlohu riešime úvahou: Keď jedna tehla váži kilo a pol tehly, tak pol tehly váži jeden kilogram. Takže celá tehla váži dva kilogramy a tri tehly vážia 6 kg. Čauky.

 3. Riešenie otázky č. 20: Rozdeľte čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do troch skupín s rovnakým súčtom. Súčet všetkých číslic je 45. V každej skupine teda bude súčet 45/3 t.j. 15. A teraz už stačí vytvoriť skupiny s prvkami, ktorých súčet je 15, čo dokáže každé nadpriemerne inteligentné štvorročné dieťa po požití redbulu. Takže 1-5-9, 2-6-7 a 3-4-8.

 4. Riešenie úlohy č. 16: Číslo 141 rozložte na súčet troch za sebou idúcich čísel. Ktoré sú to čísla? Postupovali by sme tak, že 141 vydelíme tromi a plus-mínus si overíme, či tie čísla dávajú potrebný súčet. Asi to ako dokaz nepostačí, ale máme to vyriešené za pol minúty. Tak ideme na to: 141/3=47. Takže 141 je súčtom 46+47+48.

 5. Riešenie úlohy č. 17: Vypočítaj: 101 . 24 – 8 . 303. Úlohu je možné vyriešiť rýchlo aj bez kalkulačky. Vždy sa pozrite, či sa s číslami nedajú robiť nejaké fígle. Napríklad v tomto prípade bije do očí číslo 101 a jeho trojnásobok 303 a tiež 8 a jej trojnásobok 24. Poďme vybrať pred zátvorku číslicu 3 aj číslo 101. Teraz bude rovnica vyzerať takto: 101 . 3 . (1 . 8 – 8 . 1) = a keďže v zátvorke je nula, tak výsledok je nula. Ešte mi napadá, že by sa to dalo riešiť rozložením na prvočinitele, ale to sa mi nechce riešiť.

 6. Riešenie otázky č. 18: Dané je 9 ciferné číslo 297 835 167. Prečiarknite tri číslice tak, aby ste dostali čo najväčšie 6-ciferné číslo. No, škrtnem určite dvojku na začiatku, lebo lepšie bude začínať deviatkou. A teraz idem rozmýšľať. Potrebujem číslo, ktoré bude mať na najvyšších rádoch čo najvyššie číslice. Takže začíname deviatkou, potom by sa hodila osmička, na to ale potrebujem škrtnúť sedmičku. Už začíname 98…. . Keďže sedmičku sme škrtli, tak by ďalšie vhodné číslo bolo 6. Ale na to, aby sme sa dostali k šestke, potrebujeme škrtnúť viac ako jednu číslicu a my už možeme škrtnúť len jednu, možeme si teda vybrať, či škrtneme trojku (budeme pokračovať paťkou) alebo paťku (budeme pokračovať trojkou). Výhodné je teda škrtnúť trojku a výsledné číslo je teda 985167. Je to správne? Má niekto z vás vyššie číslo?

 7. Uloha11: Koľko šachových figúr je potrebných, ak ich chceme postaviť po obvode a na obidve uhlopriečky šachovnice s rozmermi 6 x 6 políčok?
  Odpoveď: 6×6-36

 8. Koľko šachových figúr je potrebných, ak ich chceme postaviť po obvode a na obidve uhlopriečky
  šachovnice s rozmermi 6 x 6 políčok?
  36

 9. akoze toto je pre piatakov podla mna pre 7 ale ok je to dost tazke pre 5 a aj pre moju mamu ktora ma vysoku škola ale neva mal som 2 chyby

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥