Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímačky na viacročné gymnázium

Test z matematiky na prijímacie skúšky na viacročné gymnázium. Toto je ukážkový prijímačkový test do pokračujúceho ročníka viacročného gymnázia. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

Vypočítajte: 987 651 : 9 Upravte delenca tak, aby podiel bol o 5 menší.

Úloha 2.

Vo váze je 19 kvietkov. Je tam 13 červených kvietkov a 10 ruží. Je vo váze aj červená ruža? Odpoveď odôvodnite.

Úloha 3.

Pri obnove cesty 12 robotníkov upraví 150 m za 1,5 dňa. Za koľko dní (pri rovnakom výkone) upraví 9 robotníkov 90 m cesty?

Úloha 4.

Zostrojte rovnoramenný lichobežník KLMN (KL || MN), pre ktorý platí: |KL| = 7,4 cm, |LM| = 3,9 cm a uhol NKL = 60°.

Úloha 5.

Do akej výšky vystúpi voda s objemom 1,57 l v odmernom valci, ktorého priemer je 1 dm?

Úloha 6.

Dvojčlen 3kx – 5x vznikol ako súčet troch mnohočlenov, z ktorých dva boli kx – 3x + 1 a 3k – 2x – 3. Vypočítajte tretí mnohočlen.

Úloha 7.

Priama ulica je a metrov dlhá. Na začiatku i na konci je stĺp. Ostatné stĺpy sú od seba vzdialené 25 m. Koľko stĺpov je na ulici?

Úloha 8.

Zostrojte trojuholník ABC, ak je daná výška vc = 6 cm, ťažnica tc= 6,5 cm a uhol CAB = 45°.

Úloha 9.

Dĺžky strán obdĺžnikovej záhrady sú v pomere 1 : 2. Spojnica stredov susedných strán má dĺžku 20 m. Vypočítajte výmeru a obvod záhrady.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímačky na viacročné gymnázium (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥