Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímacie skúšky na SPŠ

Test z matematiky na prijímacie skúšky na strednú priemyselnú školu. Toto je ukážkový prijímačkový test do prvého ročníka strednej priemyselnej školy SPŠ. Na test máte 45 minút. Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Úloha 1.

V triede sú dievčatá a 30 chlapcov. Chlapcov prospieva 28, dievčatá všetky. Koľko je v triede dievčat a koľko chlapcov, ak všetkých prospievajúcich žiakov je 95 %?

Úloha 2.

Fľaša so zátkou je za 2,10 eur. Fľaša je o 2 eurá drahšia ako zátka. Koľko stojí fľaša a koľko stojí zátka?

Úloha 3.

Z dvoch druhov čaju v cene 150 eur a 210 eur za 1 kg sa má pripraviť 20 kg zmesi v cene 165 eur za 1 kg. Koľko každého druhu sa má zobrať?

Úloha 4.

Riešte úvahou: Dve autá vyšli súčasne oproti sebe. Jedno rýchlosťou 60 km/h a druhé 80 km/h. Ako ďaleko budú od seba vzdialené hodinu pred stretnutím?

Úloha 5.

Riešte úvahou: Čomu sa rovná súčet 1 001 čísel tvaru: 1 + 2 – 3 + 1 + 2 – 3 + 1 + 2 – 3 + 1 + …

Úloha 6.

Ráno sme 10 párov čiernych a 10 párov hnedých ponožiek rovnakej veľkosti nahádzali do škatule. Koľko ponožiek musíme vybrať v noci po tme alebo so zatvorenými očami, aby sa z nich určite dal urobiť jeden pár rovnakej farby?

Úloha 7.

V rovnoramennom trojuholníku KLM sa dĺžka úsečky na osi uhla, ohraničená vrcholom uhla a protiľahlou stranou, rovná dĺžke základne. Aké veľkosti majú uhly trojuholníka KLM?

Úloha 8.

Nájdite všetky čísla t, ktoré vyhovujú nasledujúcej podmienke: t . t +2 < 0

Úloha 9.

Na hornej podstave rotačného valca s priemerom 8 cm a výškou 50 mm je položená kocka tak, že jej podstava je štvorec vpísaný do kruhu podstavy valca. Vypočítajte objem a povrch tohto telesa.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Test z matematiky na prijímacie skúšky na SPŠ (26)

   1. Úloha: Fľaša so zátkou je za 2,10 eur. Fľaša je o 2 eurá drahšia ako zátka. Koľko stojí fľaša a koľko stojí zátka?

    Je to sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych:

    zátka = x eur
    fľaša = y eur

    x + y = 2,1
    x + 2 = y

    takže nahradíme y z prvej rovnice výrazom x + 2:

    x + x + 2 = 2,1
    2x + 2 = 2,1
    2x = 2,1 – 2
    2x = 0,1
    x = 0,1 / 2
    x = 0,05 eur

    Potom si dopočítame y:
    0,05 + 2 = y
    y = 2,05 eur

  1. áno mne, použil som tangensovú vetu v pravouhlom trojuholníku, nechápem tie uhly, čo tam sú v riešeniach

  1. vytiahneš jednu čiernu jednu hnedú a potom je jedno či vytiahneš čiernu alebo hnedú lebo aj tak budeš mať pár

 1. 1. 10dievčat
  2. 2,05 eur
  3. Z prvého druhu 8ks a z druhého 10ks
  4. 140km
  5.0
  6. 3
  7. ?
  8. žiadne
  9. objem= 2695,2cm3 povrch=1385cm2
  Prosím, vyšlo to niekomu takto? Mám to dobre? Vopred ďakujem za odpoveď 🙂

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥