Nové testy 2024: Prijímačky na gymnázium z matematiky

Pozrite si test na prijímacie skúšky na gymnázium z matematiky. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

Na vypracovanie tejto skúšky máte čas 60 minút. Pozorne si prečítajte texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisujte na vyznačené miesto alebo hneď k textu úlohy. Pri niektorých úlohách máte pripravené odpovede. Písmeno označujúce správnu odpoveď zakrúžkujte! Ak chcete svoju odpoveď zmeniť, krúžok prečiarknite. Na prípadné poznámky, či časti riešenia, využite najprv voľné miesta tohto textu, prípadne použite dvojhárok (obal), na ktorom je vaše meno. Hárok s textami úloh a odpoveďami nepodpisujte! Odmocniny vypočítajte len vtedy, keď ich výsledkom je prirodzené číslo.

Úlohy

 1. Zo vzorca pre obsah lichobežníka vyjadrite výšku.
 2. Hokejový brankár dostal za zápas 6 gólov. Jeho úspešnosť chytania bola 85 %. Koľko striel za zápas chytil?
 3. Z dvoch druhov čaju v cene 150 EUR za 1 kg a 210 EUR za 1 kg treba pripraviť 20 kg zmesi v cene 165 EUR za 1 kg. Koľko kg prvého a koľko kg druhého čaju treba na prípravu zmesi použiť?
 4. Záhradka má tvar trojuholníka so stranami a = 80 m, b = 50 m, c = 50 m. Túto záhradku vymenili za štvorcovú, ktorej obsah sa rovnal 3/4 obsahu trojuholníkovej záhradky. Koľko metrov pletiva treba na oplotenie novej záhradky?
 5. Traja podnikatelia investovali do spoločného projektu v pomere 1 : 3 : 6. Koľko EUR investoval prvý a koľko tretí podnikateľ, ak druhý investoval 132 000 EUR? Koľko EUR investovali spolu?
 6. Vyjadrite v jednotkách uvedených vpravo:
  • a) 2,3 h = ……………………………….s
  • b) 256 cm = ……………………………….m
  • c) 4,7 kg = ……………………………….g
  • d) 2,4 l = ……………………………….cm³
 7. Ktoré číslo zväčšené o svoju štvrtinu dá 10?
 8. Prepočítajte čas 186 minút na hodiny a minúty.
 9. Máme pravouhlý trojuholník s odvesnami 6 cm a 8 cm. Akú dĺžku má jeho prepona?
 10. Záhradný kruhový bazén má priemer 3 m a hĺbku 80 cm. Koľkými 20 l kanvami by sme ho naplnili po okraj?
 11. Aký uhol zviera hodinová a minútová ručička na hodinách starej veže, ak je práve 16.00 hodín?
 12. Z ktorého čísla 42 % je 42 ?
 13. V akej mierke je zhotovená mapa, ak vzdialenosti 1,5 km zodpovedá na mape úsečka 6 cm?
 14. Povrch kocky je 150 cm2. Aký je objem kocky?
 15. Obvod pravidelného šesťuholníka ABCDEF je 30 cm. S je stred šesťuholníka. Aký je potom obvod trojuholníka ABS?

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačky na gymnázium z matematiky (18)

 1. je možné že nie sú správné
  1. v=S/(a+x):2
  2. 34
  3. 9,17kg z každého (približne)
  4. O=112,6m
  5. spolu…440 000 EUR
  6. a) 8280s, b) 2,56m, c) 4700g, d) 2400cm3
  7. x=8
  8. 3h 6min
  9. c=10
  10. je možné ho vyplniť 11304 kanvami
  11. 120°
  12. 100
  13. 1 : 25 000
  14. V=125cm3
  15. a=5cm

   1. dostal 6 gólov
    úspešnosť 85 %
    6gólov = 100-85=15%

    6gólov…15%
    xgólov…85%
    x = (6×85):2= 34

  1. uloha jedna nespravne: ked prehadzuješ tu dvoja tak s krát a nie dele takze ma byt to takto v=2.S/(a+c)

 2. 1. v=2S:(a+c)
  2. 34
  3. 15 kg; 5 kg
  4. 120 m
  5. 44 000 €; 264 000 €
  6. a) 138 s; b) 2,56 m; c) 4 700 g; d) 2 400 cm3
  7. 8
  8. 3 h 6 min
  9. 10 cm
  10. 283 kanvami
  11. 120°
  12. 100
  13. 1 : 25 000
  14. 183,7 cm3
  15. 15 cm

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥